Dr. Öğr. Üyesi VEYSEL AKYÜNCÜ NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Dr. Öğr. Üyesi VEYSEL AKYÜNCÜ

T: (0282) 250 2389

M vakyuncu@nku.edu.tr

W vakyuncu.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Çorlu Mühendislik Fakültesi
Bölüm:İnşaat Mühendisliği
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Öğrenim Yılları: 2012
Tez: F ve C Tipi Uçucu küllerin Çimento ile İkame Edilmesiyle Üretilen Betonların Mekanik ve Dayanıklılık Özeliklerinin Karşılaştırılarak İncelenmesi (2012)
Yüksek Lisans
Üniversite: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Öğrenim Yılları: 2002
Tez: Perde Boyut Oranı Değişiminin Perdeler ve Çerçeve Arasında Kesme Kuvveti Dağılımına Etkisi (2002)
Lisans
Üniversite: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Öğrenim Yılları: 1999
Tez: Agreganın ve Su/Çimento Oranının Beton Mukavemetine Etkisi (1999)
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Orta
Akademik Görevler
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2013-
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. CİHAN M. T., AKYÜNCÜ V., Strength of Mortar Containing Basalt Powder, Eurasian Journal ofEngineering Sciences andTechnology, vol. 1, pp. 104-110, 2017.
Özgün Makale scopus
2. Kızılkanat A. B., Kabay N., Akyüncü V., Chowdhury S., Akça A. H., Mechanical properties and fracture behavior of basalt and glass fiber reinforced concrete: An experimental study, CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS, pp. 218-224, 2015.
Özgün Makale SCI-Expanded
3. , UYSAL M., AKYÜNCÜ V.. Durability performance of concrete incorporating Class F and Class C fly ashes, Construction and Building Materials, vol. 34, pp. 170-178, 2012.
Özgün Makale SCI-Expanded
4. , YİLDİRİM H., SÜMER M., AKYÜNCÜ V., GÜRBÜZ E.. Comparasion on efficiency factors of fly ashes, Original Research Article, Construction and Building Materials, vol. 25, pp. 2939-2947, 2011.
Özgün Makale SCI-Expanded
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. , AKYÜNCÜ, V., YILDIRIM, H.. Farklı Tipte Uçucu Kül Katkılı Betonların Sülfat Performansı, Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences, cilt 32, 2014.
Özgün Makale Ulusal diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
2. , KIZILKANAT, A. B., KABAY, N., AKYÜNCÜ, V., & ERDOĞAN, G.. Bazalt Lifler ve Bazalt Lifli Betonların Mekanik Özellikleri, Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences, cilt 32, 2014.
Özgün Makale Ulusal diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
3. , KASAP, H., AKYÜNCÜ V.. Perde Boyut Oranı Değişiminin Perdeler ve Çerçeve Arasında Kesme Kuvveti Dağılımına Etkisi, SAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt 6, ss. 51-58, 2002.
Özgün Makale Ulusal diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. KIZILKANAT A. B., AKYÜNCÜ V., KABAY N., An Investigation on the Properties of Mortars Incorporating Basalt Powder and Polypropylene Fiber, 8th International Advanced Technologies Symposium (19.10.2017-22.10.2017).
Tam metin bildiri
2. AKYÜNCÜ V., CİHAN M. T., AYDIN Z., Investigation of the mechanical properties of mortars containing basalt fiber, 8 International Advanced Technologies Symposium (19.10.2017-22.10.2017).
Tam metin bildiri
3. CİHAN M. T., AKYÜNCÜ V., Strength of Mortar Containing Basalt Powder, 2nd International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE – Cappadocia2017) (08.05.2017-10.05.2017).
Tam metin bildiri
4. AKYÜNCÜ V., CİHAN M. T., Bazalt Tozunun Beton Üretiminde Kullanılabilirliği, International Black Sea Mining Tunnelling Symposium (02.11.2016-04.11.2016).
Tam metin bildiri
Ulusal Projeler
1. Tekirdağ Bazalt Tozunun Filler ve Mineral Katkı Olarak Kullanılmasının Çimento Harcının Mekanik ve Durabilite Özeliklerine Etkisi , BAP, Yürütücü, 01.01.2014-01.12.2015.
2. Bazalt Lifin Betonun Fiziksel, Mekanik ve Durabilite Özelliklerine Etkisinin Araştırılması , BAP, Araştırmacı, 01.01.2014-01.01.2015.
Üyelikler
Staj Komisyonu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyesi, 2013-.
NKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi İnş.Müh.Böl. Mevlana Programı Koordinatörü, Başkan, 2013-.
İnşaat Mühendisleri Odası, Üye.
Katıldığı Bilimsel Etkinlikler
International Black Sea Mining-Tunelling Symposium/USABILITY OF WASTE BASALT DUST IN CONCRETE, Yer:Trabzon/KTÜ, Düzenleyenler:KTÜ, 02.11.2016-04.11.2016.